Day: December 13, 2022

The Hunt: รองเท้าส้นเตี้ยThe Hunt: รองเท้าส้นเตี้ย

นี่เป็นรองเท้าส้นต่ำที่เราโปรดปรานในการทำงานตั้งแต่ปี 2022! หนึ่ง / สอง / สาม / สี่ (เช่น Ferragamo, MMLF และ Sarah Flynt!) แน่นอนว่าเราทุกคนรู้ว่าผู้หญิงมืออาชีพพื้นฐานที่คาดว่าจะมีในตู้เสื้อผ้าของพวกเขา แต่ถ้าคุณซื้อเป็นครั้งแรกหรือแทนที่คนที่คุณสวมใส่ลงไปในพื้น ในร้านค้า ใน“ The Hunt” เราค้นหาร้านค้าพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนควรมี เราไม่ได้ทำรองเท้าส้นต่ำที่มีสไตล์ (2.25″ หรือต่ำกว่า!) เป็นเวลานาน (2014, 2013, 2012) ดังนั้นฉันคิดว่าเราจะรวบรวมวันนี้